Menu

Vulkan energisentral

Vulkan er et gammelt industriområde i Oslo som nå er transformert til en ny liten bydel – en 60.000 kvadratmeter stor blanding av rehabiliterte gamle bygg og nybygg.

Vulkan er et gammelt industriområde i Oslo som nå er transformert til en ny liten bydel – en 60.000 kvadratmeter stor blanding av rehabiliterte gamle bygg og nybygg. Her har et mangfold av institusjoner og næringer tatt plass, både nye og veletablerte, og det er fortsatt bygging på gang i området. Vulkan Utvikling ville etablere egen energisentral som skal forsyne Bellonahuset, Mathallen, Søndre Kvartal og Scenen med varme, tappevann og kjøling. Løsningen skulle også ha mulighet for utvidelse til Nordre Kvartal.

Kundens krav
En entreprenør som var faglig, teknisk og økonomisk kompetent til å ta ansvar for en komplett utførelse av energisentralen.

Løsning
Tre kjølemaskiner skal produsere kjøling med opptak fra 14  geobrønner med dybde 300 meter plassert inne i Mathallen. Energisentralen skal motta varme fra solfangeranlegget til Bellona, produsere varme fra kjølemaskinene og få tilskuddsvarme fra Hafslund fjernvarme. Det er etablert distribusjonsnett for varme og kjøle til Bellona-bygget, Nordre Kvartal og Søndre Kvartal med Scene. Det er også etablert en vekslersentral i Søndre Kvartal for internfordeling av varme og kjøle. Det er etablert et automatikksystem som styrer produksjon og mottak av varme eller kjøling samt distribusjon av varme og kjøle ut til byggene. Et Citect toppsystem skal styre automatikken for hele Vulkan-området.

Prosess og arbeid
Dette har vært et samarbeidsprosjekt mellom Oras Kongsberg AS og Oras AS avd. Drammen. Prosjektet har vært ledet av Nina Reiersrud i samarbeid med Geir Bakken, Ola Bakke og med overoppsyn av Hallstein Ødegård. Abicon Elektro ved Atle Hope og Steinar Melhus har hatt ansvaret for kabling, terminering og automasjonsanlegget. Båsum Boring har levert energibrønner og Marthinsen & Duvholt har stått for gravearbeidene. Det har vært en spennende totalentreprise hvor Norconsult ved Vidar Havellen har ansvar for den tekniske løsningen.

Da det har vært høy byggeaktivitet i byggeperioden på Vulkan-området har HMS-arbeid vært i fokus hos oss. Dokumenterte kvalitetskontroller har også vært viktig for overlevering av dette teknisk kompliserte anlegget. 
Vi har også signert kontrakt på drift- og vedlikeholdsarbeid på energisentralen som er ledet av Jon Espen Larsen, Oras AS avd. Oslo.

Fakta

Prosjekt:
Vulkan Energisentral

Oras selskap:
Kongsberg

Oppdragsgiver:
Aspelin Ramm AS

Prosjektstart:
Mai 2010

Andre referanser