Menu

St. Olavs Hospital

Nye St. Olavs Hospital har som mål å bli blant Europas beste og mest pasientvennlige universitetssykehus.

Utbyggingen foregår etappevis, og mesteparten tas i bruk i 2009 og 2010. Hele sykehusanlegget på 197 500 m2 står klart i 2013. NTNU har om lag 25 prosent av dette arealet. St. Olavs Hospital er et regionsykehus for trøndelagsfylkene (660 000 innb.), samt lokalsykehus for Trondheim og omegn (200 000 innb.).

Kundens krav
Løsninger som tilfredsstiller sykehusets krav til hygiene og sikkerhet. Krav fra byggherre: H-verdi på 5 eller lavere.

Løsning
Total rørleveranse til Gastro-, Bevegelse- og Akutt-/Hjerte-lunge senteret. Leveransen inkluderer sanitær, kjøle- og varmeanlegg, sprinkler, medisinske gasser, teknisk infrastruktur (fjernkjøle og fjernvarme), rentvannsanlegg og ulike spesialgasser.

Prosess og arbeid
Entreprisen innebærer et omfattende arbeid på noen av sykehusets viktigste avdelinger. Samspillskontrakt med sidestilte totalentreprenører med tiltransportert rådgiver fra byggherre. For å mestre de store utfordringene som dette prosjektet innebærer, har Oras Trondheim AS og VVS K. Lund laget et arbeidsfellesskap kalt AF KLO.
Dette er en trimmet byggeprosess hvor alle involverte entreprenører i fellesskap planlegger rekkefølgen på arbeidsprosessene.

– St. Olavs Hospital er ett av Norges største og viktigste rørleggerprosjekt, og et prestisjeprosjekt for oss. Produksjonen har vært en svært intensiv for alle involverte entreprenører. Men ved hjelp av sterk styring og kontroll har vi løst alle logistikkutfordringer underveis og levert i tide med null feil.

– KLO har løst sine oppgaver på en tilfredsstillende måte og bidratt til en prosjektgjennomføring i henhold til de økonomiske, fremdriftmessige og kvalitetsmessige mål. De oppleves som faglig sterke på sitt område, og har bidratt med gode vvs-løsninger sammen med prosjekterende. Prosjektets størrelse har bydd på store utfordringer med hensyn til bemanning, koordinering og fremdrift. Dette har KLO utført på en utmerket måte, og derved bidratt til at prosjektet har vært i tråd med fremdriftsplan under hele byggeprosjektet. 
Anders Fuglaas, prosjektansvarlig Helsebygg Midt-Norge 

Fakta

Prosjekt:
St. Olavs Hospital

Oras selskap:
Trondheim

Oppdragsgiver:
Helsebygg Midt-Norge

Arkitekt:
Team St. Olav (TSO) v/ Arkitektkontoret Narud Stokke Wiig

Areal:
85 000 m²

VVS kostnad:
280 mill. kroner

Prosjektstart:
Oktober 2005

Overlevering:
November 2009

Andre referanser