Menu

Sandens senter

Sandens er et nytt kjøpesenter i Kvadraturen i Kristiansand, bygget som et tiltak for å bevare et levende sentrum.

Senteret er tildelt Årets byggepris fra Kristiansand byggforums, for arealeffektiv og skånsom utnyttelse av grunnarealet under bakken uten å skade nabobygg. Selve senteret er i tre etasjer, med to parkeringshus under bakken og kontoretasjer fra 3. til 5. etasje.

Kundens krav
Strenge krav til miljøvennlighet og energieffektivitet fra byggeier Steen og Strøm. 

Løsning
Oras Agder har hatt ansvar for prosjektering og bygging av sanitæranlegg, varmeanlegg, sprinkleranlegg, luftbehandlingsanlegg, kjøleanlegg og automatikk. Overskuddsvarmen fra kjøpesenteret gjenvinnes og benyttes til oppvarming av bygget. Varmegjenvinningssystemet i ventilasjonsanleggene har svært høy virkningsgrad. Bygget er dessuten automatisert og styrt på en energieffektiv måte.

Prosess og arbeid
Oras Agder har løst oppdraget som en totalunderenterprise for Skanska. Løsningene er valg i samarbeid med Skanska, arkitekt, Steen og Strøms miljø- og energirådgiver Evotec AS, VVS-rådgiver Sillerud AS og driverne av kjøpesenteret.
 

– Prosessen og samarbeidet har fungert godt. Det er moro å jobbe med oppdragsgivere som er så opptatt av gode løsninger innen miljø og energi.
Kai Jørgenvåg, prosjekteringsleder VVS i Oras Agder 

– Prosjektet Sandens var et stort, komplekst og spektakulært byggeri i Kristiansand sentrum som blant annet omfattet kirurgiske inngrep i mange gamle vernede bygg. Oras har håndtert prosjektet på en tillitvekkende måte, spesielt vil jeg fremheve en behagelig og meget profesjonell prosjekteringsledelse. I tillegg var de ferdige i tide!
Runar Nykvist, regiondirektør Agder, Skanska Norge

Fakta

Prosjekt:
Sandens senter

Oras selskap:
Kristiansand

Oppdragsgiver:
Skanska

Arkitekt:
Ark-AMB

Areal:
Ca. 30 000 m²

Entrepriseform:
Totalentreprise

VVS kostnad:
Ca. 44 mill. kroner

Prosjektstart:
Juli 2006

Overlevering:
November 2008

Andre referanser