Menu

Nordlandssykehuset HF Laboratoriebygg

Nytt bygg for laboratorier, blodbank og stråleterapi.

Nytt bygg for laboratorier, blodbank og stråleterapi. Dette er første byggetrinn i en total ombygging og renovering av Nordlandssykehuset. Oras er allerede i gang med neste byggetrinn.

Kundens krav
Et energieffektivt bygg med vann-vann varmepumpe.

Løsning
Oras Nordland har levert sanitær, varme, sprinkler, medisinske gasser, kjøling og avionisert (renset) vann.

Prosess og arbeid
Laboratoriebygget var ferdig prosjektert, og Oras Nordland har levert i tråd med prosjektbeskrivelsen. Alle frister er overholdt og samarbeidet med andre entreprenører har fungert godt, noe som har bidratt til et godt sluttresultat.

– Nordlandssykehusets laboratoriebygg er et prestisjeprosjekt for oss. Kunden har valgt å videreføre avtalen med oss til neste byggetrinn. Det tar jeg som et tegn på at vi har gjort en god jobb.
Bjørn Roger Willumstad, 
prosjektleder

Fakta

Prosjekt:
Nordlandssykehuset HF Laboratoriebygg (O-fløy)

Oras selskap:
Bodø

Oppdragsgiver:
Nordland sykehuset HF utbyggings avdelingen

Arkitekt:
Medplan AS

Areal:
5000 m²

Entrepriseform:
Programanbud

VVS kostnad:
18 mill. kroner eks. mva.

Prosjektstart:
Oktober 2005

Overlevering:
Februar 2007

Andre referanser