Menu

Lørenskog hus

Med Lørenskog hus har kommunen og dets innbyggere fått en storstue de kan være stolte over og som trolig vil bli den nye møteplassen.

Lørenskog hus – kulturhus og møteplass
Den hesteskoformede bygningen huser seks etasjer med kultur; konsertsaler, kinosaler, bibliotek, aktivitetssenter for ungdom, kunstgalleri, samt flere serveringssteder. Plan 7 og 8 er viet kommunale helsetjenester, en møteromspool og kontorarealer for utleie. Plan 9 er i sin helhet viet til teknisk ventilasjonsrom. Med dette nye signaturbygget er nye Lørenskog sentrum komplett.

Kundens krav
Bygningen er et kulturhus der det vil pågå aktiviteter med høyt lydnivå flere steder til samme tid. Samtidig er en rekke rom tilrettelagt for funksjoner som krever nær fullstendig stillhet.  Oppdragsgiver hadde derfor nedlagt betydelig arbeid i å finne bygningskonstruksjoner og tekniske løsninger som i ivaretar krav til akustisk skjerming og lydisolasjon. Oras’ leveranse av  applikasjoner knyttet til kjøling, varme, sanitær og sprinkling var standard; utfordringen bestod i  å oppfylle kravene til demping av lyd og vibrasjon. Byggets innvendige topografi, med saler med nivåforskjeller og mange små og store black boxes og øvingsrom, gjorde oppdraget ekstra krevende.

Løsning
Oras AS har levert rørarbeid, sanitær- og varmeanlegg, sprinkleranlegg og kjøleanlegg, med lyd/vibrasjonsisolerende opphengssystemer.

Prosess og arbeid
Oppdraget var organisert som egen hovedentreprise, NS 8405.  Dette er en kontraktsform som har særlige krav til skriftlige varslinger i forhold til tillegg/endringer, med avklaring før arbeid igangsettes.

– I ettertid ser jeg at vi har vært med på en transformasjon, fra en enorm grå betongkoloss til et estetisk og flott bygg med gode løsninger. Lørenskog hus er et særdeles godt produkt, som innbyggerne vil ha glede av i lang tid.

Fakta

Prosjekt:
Lørenskog hus

Oras selskap:
Oslo - Hovedkontor

Oppdragsgiver:
Lørenskog kommune

Arkitekt:
L2 Arkitekter

Areal:
Ca 16 000 m²

VVS kostnad:
Ca. 40 mill. kroner

Prosjektstart:
Juni 2009

Overlevering:
Mars 2011

Andre referanser