Menu

Longyearbyen kulturhus

Svalbards nye kulturhus erstatter Huset i Longyearbyen, som ble oppført i 1951 og som siden har vært brukt som kulturhus.

Longyearbyen kulturhus blir et fleksibelt bygg. Storsalen skal brukes til forestillinger, kino, banketter og utstillinger. I tillegg blir det egne øvingslokaler som er tilgjengelig for lokale rockeband, kor og korps. Kulturhuset åpner i desember 2010.

Kundens krav
Godt inneklima og høy grad av energieffektivitet. 

Løsning
Klimaanlegg med ventilasjonsaggregat med roterende varmegjenvinner og høy varmegjenvinningsgrad. Anlegget er selvregulerende basert på varmebelastning og antall personer i rommet. Luftinntaket er spesialtilpasset for å ikke trekke inn den lette pulversnøen som er karakteristisk for Svalbard.

Prosess og arbeid
Oppdraget løst som totalenterprise for Sandmo og Svenkerud. I prosjekteringsfasen jobbet Oras Trondheim AS i samspill med Spitsbergen VVS og Jensen Elektriske.

– Dette er et veldig spennende prosjekt. Det tekniske anlegget tar forholdsvis stor plass, fordi det skal ha så stor kapasitet. Samtidig har det vært krav om at anlegget skal overholde strenge lydkrav. Derfor har det vært behov for tett samarbeid med arkitekt og akustikk-ekspert for å tilrettelegge et velfungerende anlegg som også fungerer estetisk.
Jon Husby

Fakta

Prosjekt:
Longyearbyen kulturhus

Oras selskap:
Trondheim

Oppdragsgiver:
Sandmo & Svenkerud

Arkitekt:
PW Arkitekter AS

Areal:
Ca. 1 200 m²

VVS kostnad:
2 mill. kroner

Prosjektstart:
Juni 2009

Overlevering:
Oktober 2010

Andre referanser