Menu

KLP Barcode

KLP-bygget vis-à-vis Operaen er firmaets nye hovedkvarter.

KLP-bygget vis-à-vis Operaen er et kombinasjonsbygg som i tillegg til å romme 53 leiligheter også skal bli KLPs nye hovedkvarter. Det varierer fra 8 til 18 etasjer. Bygget er en del av det som kalles Barcoderekken (strekkoderekken), etter det arkitektoniske prinsippet som er brukt i utformingen. Området heter offisielt Operakvarteret og er en del av Bjørvika, som er i ferd med å bli Oslos kulturelle tyngdepunkt.

Kundens krav
Et godt inneklima for brukerne, med lavest mulig energibruk. Løsninger med fokus på sikkerhet i bruk og enkelt vedlikehold.

Løsning
Oras AS har levert rørarbeid, sanitær- og varmeanlegg, brannslokkingsanlegg og kjøleanlegg. KLP-bygget er tilknyttet det kommunale fjernvarmeanlegget.

Prosess og arbeid
Kontrakten er en NS 3430 med avvik. 

– Vi har jobbet direkte med byggherren Vedal prosjekt AS. De har vært løsningsorientert underveis, dermed har prosessen fungert smidig og godt
Jan Leinonen, prosjektleder i Oras AS

– Oras er en av våre foretrukne samarbeidspartnere. De er faglig sterke, har god logistikk, og leverer alltid i tråd med framdriftsplanen. Det er også en fordel at de har en stor stamme av norske rørleggere, det letter kommunikasjonen på byggeplassen.
Nils Malmø, ansvarlig for tekniske entrepriser for Vedal Prosjekt AS på KLP-bygget

Fakta

Prosjekt:
KLP Barcode

Oras selskap:
Oslo - Hovedkontor

Oppdragsgiver:
Vedal prosjekt AS

Arkitekt:
Solheim + Jacobsen Arkitekter, Oslo

Areal:
Ca. 31 700 m² over bakkeplan, samt ca. 6000 m² mørke arealer fordelt på to kjellerplan med økonomitorg, parkering, lager og diverse tekniske funksjoner.

VVS kostnad:
Ca. 60 mill. kroner

Prosjektstart:
August 2008

Overlevering:
Mars 2010

Andre referanser