Menu

Energisentral, Kongsberg Teknologipark

Ny energisentral for bedriftene i Kongsberg Teknologipark.

Kongsberg Teknologiparks bedrifter har vært i sterk vekst med de siste årene med 5500 sysselsatte, noe som har ført til et behov for bygging av nytt kontorbygg for FMC Technologies (32 634 m2) og Kongsberg Maritime (19 798 m2). En ny energisentral ble utviklet for å levere oppvarming og kjøling til nye bygningsmasser.

Kundens krav
En energibesparende løsning som leverer tilstrekkelig mengde varme og kjøle til nye kontorbygg. Varmebehov 2,7 megawatt, kjølebehov 5,1 megawatt.

Løsning
Tre ammoniakkbaserte varmepumper / kjølemaskiner produserer isvann, og et eventuelt uheldig ammoniakkutslipp håndteres med et overspylingsanlegg via nødventilasjon. Varme til to varmepumper blir gjenvunnet av renset kloakk fra Kongsberg Kommunes renseanlegg, mens to elektrokjeler fungerer som backupløsning . Det er også prosjektert og levert fjernvarmerør og fjernkjølerør fra teknisk sentral til nytt kontorbygg FMC og Kongsberg Maritime. Rørsenteret Kongsberg har prosjektert teknisk sentral og en spesialkonstruert pumpekum med tilhørende trykkrør for transport av renset kloakk mellom renseanlegg. Leveransen inkluderer også trykkluft for styring av pnaumatiske ventiler. Automatikken er tilpasset Kongsberg Teknologipark sitt SD-anlegg.

Prosess og arbeid
Rørsenteret Kongsberg AS har vært totalentreprenør på dette prosjektet i samarbeid med Teknotherm Industrier AS, Oras Klima AS, Abicon Elektro AS, Siemens Building System AS og Norconsult AS. Totalprosjektet har blitt ledet av Norconsult.

- Dette er Oras-konsernets første totalprosjekt med ansvar for tøffe HMS-krav. Vi er godt fornøyd med samarbeidet og resultatet av dette prosjektet.
Prosjektansvarlig Nina Reiersrud og daglig leder Torstein Tveiten i Rørsenteret Kongsberg

Fakta

Prosjekt:
Ny energisentral Kongsberg Teknologipark

Oras selskap:
Kongsberg

Oppdragsgiver:
Kongsberg Teknologipark AS

VVS kostnad:
38 mill. kroner

Prosjektstart:
Mai 2009

Overlevering:
Desember 2009

Andre referanser