Menu

Energisentral i Horten

Fleksibel energisentral i Horten Industripark.

Horten Industripark tilbyr lokaler til industri og næringsliv i historiske bygninger, og har dag et mangfold av leietakere som har skapt et levende miljø. Parkens totale areal er 200.000 m², og består i dag av 77.000 m²  utleide lokaler fordelt på 20 bygg. Parken har i dag snart 60 leietakere med nærmere 700 ansatte.

Beskrivelse av bygget
Det såkalte bassengbygget ligger i høyskoleområdet og inneholder øvelsesbasseng for maritim opplæring. Prosjektet er en del av en større utbygging av kontorbygg på 140000, aktivitetsbygg og brannsimulatoranlegg.

Kundens krav
En fleksibel energisentral med høy grad av effektivitet og særlige krav til automasjon og styringssystemer.

Leveranse
Oras Telemark har prosjektert og levert en energisentralen som skal levere varme og kjøling til de nye bygningene på området. Vår leveranse inkluderer sanitæranlegg i tilknytning til bassenget, varmeanlegg, samt totalansvar for energisentralen.

Løsning
Oras Telemark AS har levert energisentralen som er basert på to varmepumper à 450 kilowatt effekt per enhet. Dimensjonert effekt er 2000 kW varme og 1000 kW kjøling. Det er boret 56 enerigbrønner på 200 meter (annen entreprise) som forsyner de to varmepumpene. Spisslast og backup dekkes med EL og to gasskjeler. Det ble lagt vekt på å lage en logisk og servicevennlig layout av energisentralen.Videre har Oras Telemark AS levert sanitæranlegg og varmeanlegg i tilknytning til bassenget, samt  høytrykksvaskeanlegg for rengjøring av bassengområdet.

Prosess og arbeid
Totalentrepriseprosess, NS 3431. Oras Telemark har hatt et tett og velfungerende samarbeid med alle aktører. Erichsen & Horgen i Skien har vært vår underleverandør på prosjektering.

Fakta

Prosjekt:
Energisentral i Horten

Oras selskap:
Oslo - Hovedkontor

Oppdragsgiver:
Veidekke Entreprenør AS

Arkitekt:
KEO Arkitekter

Areal:
1800 m²

VVS kostnad:
Ca. 6 mill. kroner

Prosjektstart:
Desember 2009

Overlevering:
Juni 2011

Andre referanser