Menu

Barneavdelingen, Ålesund sykehus

I mars 1959 ble barneavdelingen ved gamle Ålesund sykehus etablert. 40 år senere, i 2011, står en etterlengtet ny barneavdeling ferdig på samme område.

I mars 1959 ble barneavdelingen ved gamle Ålesund sykehus etablert, som den første i regionen. Da det nye sykehusbygget på Åse sto ferdig i 1971, flyttet barneavdelingen inn i de nye lokalene. 40 år senere, i 2011, skal en etterlengtet ny barneavdeling stå ferdig på samme område. Den nye avdelingen forbindes med bro til eksisterende bygg.

Kundens krav
Samlebegrep ”K5”:
• Kompaniskap, for ærlig, åpent og forpliktende samarbeid
• Kompetanse, for den kunnskap og erfaring som trengs
• Koordinering, for å utføre riktige oppgaver når de skal gjøres
• Kreativitet, for oppfinnsomme løsninger
• Kommunikasjon, for dialog, informasjon og involvering


Løsning
Komplett sanitæranlegg, varmeanlegg, kjøleanlegg og sprinkleranlegg samt medisinske gasser.

Prosess og arbeid
Prosjektet er en totalentreprise hvor Oras Trondheim AS avdeling Ålesund er sidestilt med byggentreprenør Hent AS. Dette er en trimmet bygging hvor alle involverte entreprenører i fellesskap planlegger rekkefølgen på arbeidsprosessene. 


– Erfaringen fra andre Oras-selskaper tilsier at dette vil gi en smidig og god prosess. Vi gleder oss til det videre arbeidet.
Ståle Myklebust, prosjektleder

Fakta

Prosjekt:
Barneavdelingen Ålesund sykehus

Oppdragsgiver:
Helse Sunnmøre HF

Arkitekt:
Arkitektfirmaet C. F. Møller AS

Areal:
5357 m²

VVS kostnad:
Ca. 11 mill. kroner

Prosjektstart:
September 2009

Overlevering:
Mars 2011

Andre referanser