Menu

Ahus

Europas mest moderne sykehus bygges ved siden av det gamle Ahus, med 4000 ansatte og plass til 600 pasienter.

Av sykehusets 5 500 rom har ca. 60 prosent en sanitær installasjon. Sykehuset er fordelt på 10 energiblokker som forsynes av åtte undersentraler. 40 prosent av energiforbruket kommer fra fornybar energi (jordvarme og varmepumper).  

Kundens krav
Et fleksibelt bygg som kan ombygges uten for store kostnader og inngrep. Skjult teknisk installasjon for å gi minimalt sykehuspreg. Vedlikehold skal kunne utføres uten at pasientene forstyrres.

Løsning
Oras AS har prosjektert gode løsninger i samarbeid med byggherre og brukere, og levert alt rørleggerarbeidet. Totalt er dette den største landbaserte rørleggerentreprisen i Nord-Europa. 
Leveransen inkluderer sanitæranlegg, varmeanlegg, sprinkleranlegg, gasslokkeanlegg, gass- og trykkluft, medisinske gasser, kuldeanlegg, luftkjølingsanlegg samt spesialanlegg som RO-vann. Prosjektet kjøres i et samarbeid med Andenæs VVS AS hvor Oras eier 80 prosent og Andenæs 20 prosent.

Prosess og arbeid
Oppdraget er en totalentreprise med funksjonsansvar, hvor Oras AS har ansvar for både utførelse og det ferdige produktet. Arbeidet skjer i direkte samarbeid med byggherren, Nye Ahus.

– I arbeidet med Ahus har prosessen fungert veldig bra. Vi leverer det vi skal til riktig tid og i tråd med budsjett.
Tom Even Engan, 
assisterende prosjektleder

Fakta

Prosjekt:
Ahus

Oras selskap:
Oslo - Hovedkontor

Andre referanser