Menu

Oras inngår rammeavtale for rørleggertjenester med St. Olavs HF

ST. OLAVS HF har på nytt vist Oras tillit ved å inngå en ny rammeavtale 10 år etter den første gang ble inngått.

Servicesjef Geir Midtlyng hos Oras sier det er en kime til ekstra innsats når en så stor byggherre fornyer avtalen for fjerde gang på rad.

-Gjennom alle disse årene har vi benyttet en fast kjerne av rørleggere til å utføre servicen. Dette har gjort de svært kjent med en komplisertbygningsmasse, samtidig som det er et arbeidsmiljø med mange forhold å ta hensyn til. Vi arbeider blant så vel sykehusansatte som pasienter når vi betjener nærmere 350.000 m2 med bygningsmasse, sier Midtlyng.

-Rammeavtalen er tildelt etter gjennomført konkurranse i samsvar med lov om offentlige anskaffelser, sier eiendomssjef Åge Lien hos St. Olav Eiendom. -I evalueringen ble både pris, gjennomføringsevne, erfaring og kompetanse vektlagt.  Samlet sett leverte Oras det beste tilbudet.

Avtalen har en verdi på i overkant av ti millioner kr pr. år.   

St. Olavs Hospital er universitetssykehus og eies av Helse Midt-Norge RHF. Pasientbehandling, opplæring av pasienter og pårørende, forskning og utdanning av helsepersonell er sykehusets fire hovedoppgaver, og definert i Lov om spesialisthelsetjenesten. Helseforetaket har totalt 7 136 årsverk med rundt 9 584 ansatte. Årlig driftsbudsjett utgjør 7,8 mrd. kroner (pr 31.12.2012).
 

Oras er Norges ledende VVS-entreprenør med 14 avdelinger og en årlig omsetning på 1.4 milliarder kroner. Med våre 850 profesjonelle medarbeidere har vi erfaringen og gjennomføringskraften som trengs for å levere skreddersydde og kostnadseffektive vann-, energi-, og klimaanlegg til alle typer bygg i hele landet.
 

For nærmere informasjon, ta kontakt med
Geir Midtlyng, Oras AS, mobil 913 56 130
Åge Lien, St Olavs Eiendom, mobil 995 53 990

Andre pressemeldinger