Menu

Oras er nå Bravida

Bravida Norge AS har siden 8. mai 2017 eid 100 % av aksjene i selskapet Oras AS. Selskapet har operert som et heleid datterselskap av Bravida, men er nå fusjonert inn i Bravida Norge AS.

All virksomhet blir videreført i Bravida, som overtar alle avtaleforhold, rettigheter og forpliktelser som tidligere lå i Oras AS. Det vil ikke være noen endringer i den operative driften. Kvaliteten og leveransene som selskapet står for videreføres, menneskene og servicen er den samme.

Skulle du ha spørsmål knyttet til dette, henvend deg til Bravida. For mer informasjon les pressemelding og finn kontaktinformasjon på www.bravida.no.

Andre pressemeldinger