Menu

Medisinske gassanlegg - først og fremst et spørsmål om liv og helse

«Dere har reddet mange pasienters liv.» Det er ikke daglig kost at en teknisk entreprenør får slike meldinger.

Like fullt var det slik avdelingsoverlege dr. med. Andreas Diamantopoulos ved Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus uttrykte seg i en mail til ledelsen i Oras etter et oppdrag med kontroll av sykehusets medisinske gassanlegg.

Bakgrunnen for denne nokså spesielle meldingen startet lille juleaften 2015, hvor medisinsk teknisk ingeniør Øystein Kloster fra Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus tok kontakt med Oras’ avdeling for medisinske gassanlegg.

Sykehuset hadde gjennomført en full rehabilitering og utvidelse av sykehuset, inklusive et nytt medisinsk gassanlegg på 60 rom levert av et lokalt firma. Under sluttkontrollen av det medisinske gassanlegget, ble det påvist store urenheter i anlegget.

Utstyrsleverandøren svarte sykehuset såpass uklart på bekymringen fra sykehusets fagmiljø at det ble bestemt å innhente en uavhengig 3. parts kontroll, og Oras ble kontaktet. Oras avdeling for medisinske gasser har 2 akkrediterte besiktningsmenn foruten annet spesialutdannet personell.

Kontrollen avdekket raskt at anlegget beviselig var så kontaminert at sykehuset valgte å bytte ut hele anlegget. Sykehuset ga til slutt dette oppdraget til Oras og den 3.juni 2016 ble det avholdt overtagelsesforretning av det nye anlegget med null feil. Noe annet ville ikke vært akseptabelt.

Det er snakk om pasienters liv og helse siden dette dreier seg om luften pasientene puster inn. Eller som daværende konstituert sykehusdirektør Erling Lervåg sa det ved overtagelsen; «Det er med lettelse jeg kan bekrefte at det medisinske gassanlegget nå er komplett ferdig reparert/bygget nytt, kontrollert og ferdig».

Medisinske gassanlegg skiller seg betydelig fra andre typer rørinstallasjoner og krever spesialkompetanse, også for de utførende. Slike anlegg er underlagt en rekke regler, standarder og normer, herunder NS-EN standarder, SIS-normer, krav om sertifisert personell og akkreditert besiktningsmann. Som Norges førende selskap innen medisinske gassanlegg, mener Oras at slike anlegg bør være egne entrepriser myntet på fagspesialister. Noe denne historien med tydelighet viser.

For ytterligere informasjon, kontakt:
Medisinsk teknisk ingeniør Øystein Kloster, Haugesund Sanitetsforening Revmatismesykehus AS, mobil 915 42 749, oystein.kloster@hsr.as
Markeds- og utviklingsdirektør Anders Bredesen, Oras AS
mobil 924 63 000, anders.bredesen@oras.no

Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus AS er et spesialsykehus for pasienter med revmatiske sykdommer, og for pasienter med ulike typer hudsykdommer. www.hsr.as

Oras er Norges ledende VVS-entreprenør med 13 avdelinger og en årlig omsetning på 1.3 milliarder kroner. Med våre nær 800 profesjonelle medarbeidere har vi erfaringen og gjennomføringskraften som trengs for å levere skreddersydde og kostnadseffektive vann-, energi-, og klimaanlegg til alle typer bygg i hele landet. Vi får jobben gjort. Garantert.

Andre pressemeldinger