Menu

HMS, en sunn og morsom konkurranseparameter

Entreprenøren HENT tildelte i juni ORAS prisen for «Månedens Underentreprenør» på prosjektet Majorstua Skole i Oslo.

Kriteriene for prisen er fokus på og gjennomføring av «rent-tørt-bygg», gode HMS-holdninger, aktiv bruk av RUH (Rapport om uønskede hendelser) samt generell orden og struktur.

Det var en stolt rørlegger-bas Thomas Rygh fra Oras som kunne motta kake og diplom fra Hent under lunsjen på anlegget 3.juni.

-Vår erfaring er at det hele tiden gjøres mye godt HMS-arbeid ute på prosjektene, noe Oras på Majorstuen er et godt eksempel på. Ved å løfte fram disse eksemplene får vi alle en sikrere og bedre arbeidsdag, sier HMS-sjef Kåre Myran fra HENT AS i en kommentar.

-Det er svært tilfredsstillende å få en slik pris for vårt aktive KS/HMS-arbeid, sier adm.direktør Arne Malonæs i ORAS AS. -Vi har investert betydelige penger og ressurser i en sterk HMS-kultur. Først og fremst gjør vi dette av respekt for våre ansatte, men også våre kunder viser på denne måten at de også har både nytte og glede av vår satsning. En HMS-kultur kommer ikke gratis og av seg selv, så vi skulle ønske at HMS ble en aktivt brukt og verdsatt parameter i tilbudsevalueringer. Offentlige innkjøpere har også muligheten til aktivt å benytte seg av dette kriteriet, men jeg synes de gjør alt for lite ut av det, avslutter Malonæs.

For ytterligere informasjon, kontakt
Arne Malonæs
Adm.direktør
Oras AS

Mobiltelefon 90693186
Mail arne.malonas@oras.no
 

Andre pressemeldinger