Menu
Oras-skolen

Kompetanseutvikling i Oras

Oras har et godt læringsmiljø i bedriften, og det er viktig for oss å være oppdatert på den kompetansen som etterspørres fra våre oppdragsgivere.

Gjennom Oras-skolen kan alle ansatte oppdatere og videreutvikle seg innen sitt spesialfelt, fra prosjektstyring, personalledelse og kontraktsjus, til risikohåndtering og mer tradisjonelle håndverksoppgaver. De fleste kursene er tilpasset mellomledernivå, men også fagarbeidere og lærlinger får anledning til å øke sitt kompetansenivå gjennom blant annet tekniske fagkurs. Vi bruker både egne og eksterne kursledere, og kunnskapen blir levende formidlet gjennom gruppearbeid og rollespill. 

I samarbeid med Metier Academy, har vi også en egen prosjektlederskole, der vi tilbyr kurs med mulighet for studiepoeng.