Menu
Er du lærling?

Flere veier til målet

Oras tar et betydelig bransjeansvar ved å utdanne mange nye lærlinger hvert år.

Vi tar inn lærlinger i tradisjonelt lærlingeløp etter videregående skole, men vi har også svært god erfaring med å ta inn voksne lærlinger. I Oras tilbyr vi tre ulike lærlingeløp:
  • Reformlærling: To år på skole og 2 ½ års læretid.
  • Full opplæring i bedrift: 4 ½ års læretid. Denne ordningen gjør det mulig for ungdom å søke lærlingekontrakt rett etter ungdomsskolen eller etter et grunnkurs. I løpet av læretiden må lærlingen avlegge og bestå teoretiske eksamener, også i allmennfagene.
  • Voksenlærling: 4 ½ års læretid med noe fradrag for tidligere utdanning. Målgruppen er personer som vil begynne på rørleggeropplæring i voksen alder. Manglende teori må tas i løpet av læretiden, og det kreves bestått teorieksamen før svenneprøven avlegges.
Ønsker du lærlingekontrakt godtas maksimalt åtte dagers udokumentert fravær fra skolen og du må ha minst tre i gjennomsnittskarakter for det faglige. Alle kontrakter fullbyrdes med svenneprøve (varighet: en uke).

Kontakt din lokale Oras-bedrift hvis du er interessert i lærlingeplass.