Menu

Cathrin Adolfsen

Business Controller

Beskriv en typisk arbeidshverdag.
Jeg har ikke så mange dager som er like, men hovedoppgavene dreier seg om å bidra til å få kontroll på den økonomiske status i Oras. Dette i form av oppfølging, opplæring, rapportering, utvikling av systemer, rutiner og rammer for å sikre lønnsomhet i prosjektprosessen.

Hva er det beste med å jobbe i Oras?
Spennende bransje, interessante og utfordrende arbeidsoppgaver, dyktige og hyggelige arbeidskollegaer.

Andre ansatte