Menu

Elise Svang Jansen

BAS/rørlegger på Rikshospitalet i Oslo.

Beskriv en typisk arbeidshverdag.
En typisk arbeidsdag for meg foregår på Rikshospitalet, der dagene er hektiske og utfordrende. Jeg begynner dagen med arbeidsfordeling, så bærer det ut for utførelse av de forskjellige jobbene. Noe papirarbeid hører også med, som bestilling av materiell - og selvfølgelig holde kontakt med kunden. Så avsluttes dagen med en oppsummering og timeregistrering. 

Hva er det beste med å jobbe i Oras?
Det beste ved å jobbe i Oras er helt klart gutta! Det er liksom aldri noe problem og de er så lette å forholde seg til :)

Andre ansatte