Menu

Digital lagring av servicerapporter

Oras har i samarbeid med selskapet inAttika tatt frem en løsning for digital lagring av servicerapporter for Oras kunder.

Gjennom bruk av inAttikas løsning Agora tilbyr vi våre serviceavtalekunder en enkel tilgang til servicerapporter. Kjerne idéen til Agora er at man gjennom samhandling og sentralisert informasjon jobber mot gradvis komplettering av eiendommens dokumentasjon. Arkivfunksjonen i Agora er tilgjengelig for Oras kunder som et enkeltabonnement, eller også som en komplett løsning fra InAttika. (For mer info se. www.inattika.no)  

Login på Oras kundeweb: TRYKK HER  
Innlogging krever passord og abonnement