Menu

Medisinske gassanlegg

«Oras er mer enn installasjon og vedlikehold – Oras er trygghet»

Med leveranse av medisinske gassanlegg fra Oras kan vi tilby:  
 • Sikkerhetsbesiktelse
 • Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS)
 • Prosjektering
 • Prosjektledelse
 • Riktig type utstyr i alle ledd
 • Komplett installasjon
 • Dokumentasjon og CE-merking etter MDD
 • Opplæring
 • Service og vedlikehold gjennom Oras velprøvde avtalekonsept Servipro+.
  Avtalen som kvalitetssikrer alle dine byggtekniske anlegg.