Menu

Oras tildelt kontrakt på Fornebuporten

HENT AS har tildelt Oras AS kontrakt på levering av komplette VVS-arbeider til prosjektet Fornebuporten.

Kontraktens omfang er i underkant av 260 millioner kroner inkl. mva. Det skal oppføres totalt 80.000 m2 bygg. Byggestart er i mars 2013, og prosjektet vil ha en varighet på ca 3 år.

HENT og Oras har også tidligere samarbeidet godt på flere prosjekter, noe som også har bidratt positivt til valget av Oras til dette prosjektet. Både K2-prosjektet på Fornebu og AKSO (Aker Solutions)-prosjektet i Stavanger er eksempler på dette. Leveransen innbefatter komplette rør- og ventilasjonstekniske anlegg, hvor det vil bli lagt stor vekt på fleksibilitet og energieffektive løsninger. Prosjektet skal tilfredsstille BREAM standarden med betegnelsen «very good».

Prosjektet drives av selskapet Fornebuporten AS som er et heleiet datterselskap til Aker.

Bakgrunn

Fornebuporten, arkitekt og entreprenør har sammen utviklet prosjektet for å tilpasse dette til reguleringsplanen, krav fra potensielle leietakere og kommersielle mål. Dette vil gjøre Fornebuporten til en egen "bydel" med kontor, boliger og handel- og servicetilbud. Samlokalisering av en rekke store ingeniørselskaper innenfor teknologi og oljerelatert virksomhet bidrar til å styrke en næringsklynge av stor nasjonal betydning.

Fornebuporten er en viktig strategisk satsing for å videreutvikle nærings- og teknologiklyngen i området.

Kontaktpersoner:
Hans Magnus Wold Haug, HENT AS, mobil: 901 09 032, mail: hmh@hent.no Arne Malonæs, Oras AS, mobil: 906 93 186, mail: arne.malonas@oras.no

Andre artikler