Menu

Oras satser på bas-opplæring

Vi bruker ordet bas daglig, og de fleste vet nok hva bas er. Men, hvor kommer det fra? Bas kommer fra lavtysk og nederlandsk og betyr husfar eller herre. Så vet vi det.

Definisjonen er en gruppeleder eller oppdragsleder for et utstasjonert arbeidslag. Basen trenger ikke å ha personalansvar, men må selvsagt ha gode lederegenskaper.  

Slik Oras ser det er basen sammen med prosjektleder to kritiske knutepunkter mellom byggherre, leverandører og de som er med i prosjektteamet. Nettopp derfor satser Oras-skolen sterkt både på bas- og prosjektlederutdannelse.  

Oras-skolen kjører flere kull, og nå i vår har vi 11 på skolebenken. Kurset går over 2+1 dag, hvor det er individuelle oppgaver i egne prosjekter mellom samlingene. Kurset inneholder tilrettelegging og planlegging for rasjonell produksjon, teamleder-rollen og selvsagt LEAN-metodikken som Oras baserer sine prosjekter på.  

Det finnes selvsagt eksterne baskurs å få kjøpt. Likevel tror Oras at interne kurs gir så mye mer, samtidig som vi faktisk er så store at vi KAN kjøre egne kurs. I interne kurs kan vi fritt snakke om egne prosjekter, i motsetning til under et eksternt kurs.

Oras-skolen har satt på betydelige ressurser for å gjennomføre kurset. Kursholdere er erfarne baser, kunnskapsrike prosjektledere og LEAN-loser. Hele kurset holdes sammen av Direktør for Kompetanse og HR.

Andre artikler