Menu

Oras med ny vinkling på HMS-arbeidet.

Oras har over mange år bygget opp en god HMS-kultur, og har allerede investert betydelige summer i utviklingen av et interaktivt HMS-kurs i spillform, som er bransjens beste.

Nå ønsker vi å bygge HMS- kulturen enda sterkere. HMS er på lik linje med merverdiavgift lovpålagt, men vi mener det ikke er nok bare å fokusere på det loven krever.

Det er jo ingen bedrifter som sender ut pressemeldinger om at de har betalt merverdi-avgiften til tide. Det forventer alle at man gjør. Slik burde det også være med HMS. 
Derfor vil Oras fokusere på hensikten med HMS, utover det å overholde myndighetskrav. Så vi vendte oss til våre 900 kompetente medarbeidere og spurte dem om hva som kjennetegner en god HMS-kultur. 

Vi ville komme frem til et HMS-løfte, det løftet som ansatte forventer av oss som bedrift. Etter en intern konkurranse kom en av våre yngre kolleger opp med navnet på vår nye kampanje: «Alltid trygt hjem!»  Det er vel nettopp dette som er essensen av HMS, at man kommer like uskadet og frisk tilbake til familien som når man forlot dem om morgenen.

«Alltid trygt hjem!»  
danner nå grunnlaget for vår nye HMS-kampanje med interne HMS-dager rundt om i landet, hvor vi også ruller ut en ny revisjon av vår HMS-håndbok.

Andre artikler