Menu

Ny rammeavtale med Oslo Universitetssykehus

Oras AS, avdeling service rør, vant nylig konkurransen om ny rammeavtale med Oslo Universitetssykehus. Avtalen har en varighet på tre år, med et års forlengelse.

Oslo Universitetssykehus eies av Helse Sør-Øst og består av blant annet Aker sykehus, Ullevål sykehus, Rikshospitalet og Radium-hospitalet. Oslo Universitetssykehus leverer spesialisthelsetjenester og ivaretar både lands-, regions- og lokalfunksjoner. Sykehuset er landets største med over 20 000 ansatte, og har et budsjett på 17 milliarder kroner. Oslo Universitetssykehus står for en betydelig andel av medisinsk forskning og utdanning av helsepersonell i Norge.

FØRSTEPRIORITET PÅ JOBBER

Oslo Universitetssykehus har nylig hatt en større gjennomgang av sitt behov innen rørlegger-tjenester, og valgt ut fem selskaper som leverandører hvorav et er tiltenkt rollen som hovedleverandør. Oras ble i denne konkurransen rangert høyest. 

- Vi er veldig glade for å bli valgt som hovedleverandør for Oslo Universitetssykehus, sier servicesjef John Stensby til Oras-magasinet. Det var vår lange erfaring og høye kompetanse som til slutt gjorde at vi vant denne konkurransen. Det går tydelig frem av tildelingskriteriene. Dette betyr at vi skal være førstevalget på alle jobber som skal utføres etter rammeavtale, og at vi skal delta i minikonkurranser på større prosjekter. Med andre ord, alt som anropes av jobber skal, i følge kontrakten, utføres av oss før de fire andre selskapene får ”muligheten”, presiserer John Stensby.

OMLEGGINGER FOR 400 MILLIONER I ÅRET

OUS har ikke satt noe forventet beløp for rørleggerarbeidene alene, men for alle byggfag forventer de totalt å omsette for 400 millioner kroner i året, noe som bør utgjøre en stor pott også innen rørleggeroppdrag. Det vil skje store forandringer innen Oslo Universitetssykehus, blant annet skal Aker sykehus ”tømmes” og innmaten flyttes til de andre sykehusene. Denne operasjonen gir nye rørleggeroppdrag, Vi satser på å løse oppgavene ved å trekke på folk først og fremst her i Oslo, men også de andre avdelingene i Oras kan bli involvert, forteller Stensby som også vil berømme medarbeidernes bidrag til serviceavdelingens sterke posisjon.

Andre artikler