Menu

Jon Sivert Nielsen konstituert som adm. direktør i Oras AS

Rune Martini har som kjent takket ja til ny lederjobb i Hallmaker gruppen. Prosessen med å finne en etterfølger vil erfaringsmessig ta noe tid. For å få til en god ledelsesmessig kontinuitet, har vi derfor valgt å konstituere Jon Sivert i stillingen inntil en permanent erstatter er på plass.

På denne måten sikrer vi at Rune Martinis oppgaver og erfaringer blir forsvarlig overlevert under hans oppsigelsestid.

Jon Sivert Nielsen har lang og solid erfaring med å lede selskaper med prosjektvirksomhet, både i Norge og internasjonalt. I tillegg støttes Jon Sivert av en vel fungerende ledergruppe, avslutter styreleder i Oras, Svein Sivertsen.  

For ytterligere informasjon, kontakt
Styreleder Svein Sivertsen, mobil 928 85 111

Andre artikler